Warning
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 838

Georgeson

Основана през 1935 г., Georgeson е първият и водещ доставчик на стратегически услуги за корпорации и инвеститори, работещ за изграждането на корпоративната стратегия. 

Georgeson предоставя консултации и осъществява представителство при провеждането на общи събрания на акционери, сливания и придобивания, представителство на акционери по пълномощно и други извънредни корпоративни транзакции.  Основната експертна дейност в областта на представителството на акционери се допълва от техните стратегически консултантски услуги, идентификация на инвеститори, анализ на корпоративното управление, прогнози при гласуването, на база притежавано дялово участие и профил на инвеститорите.   Присъствието на място и световното влияние на компанията позволяват нейните експерти да анализират и смекчат оперативния риск, свързан с различни корпоративни събития в световен мащаб.   

Повече информация на www.georgeson.com.