Warning
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 838

Индустриален Холдинг България АД

„Индустриален холдинг България“ АД е една от най-големите холдингови компании в България. Дружеството управлява инвестиционен портфейл от мажоритарни участия в различни компании като следва политика на непрекъсната оптимизация на портфолиото си. Основните инвестиции са насочени в отраслите морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене, като дружеството управлява компании с цел развитие в дългосрочна перспектива. Повечето от дъщерните дружества в портфейла на „Индустриален холдинг България“ АД са структуроопределящи за икономиката на страната и с голяма социална значимост за регионите, в които се намират.

В приоритетните за Групата отрасли целта е да се съхранят производствените мощности и квалифицираният персонал и на базата на утвърдени конкурентни продукти да се запазят част от съществуващите пазари и да се навлезе на нови. Този подход гарантира устойчиво развитие на дъщерните дружества и възможност за инвестиции в нови проекти и създаване на нови работни места. Като резултат от тези действия в групата на „Индустриален холдинг България“ АД работят повече от 1000 души.

Повече информация на http://www.bulgariaholding.com