Warning
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 838

Синергон Холдинг АД

“Синергон холдинг” АД е създаден на 25.9.1996 г. като национален приватизационен фонд с име “Петрол фонд”. Негови акционери тогава стават над 250 хил. души, а капиталът надминава 5,55 млн. лв., превръщайки го в лидер по този показател. По време на трите централизирани търга фондът придобива акции в 65 дружества, като с най-голям дял по сектори се нарежда търговията - с 31,61%, следвана от химическата промишленост – с 24.12% и туризмът с 15.14%.

Днес “Синергон холдинг” АД е дружество с над 150 000 акционери и акционерен капитал от 18 358 849 лв., което го нарежда сред водещите холдингови структури в страната. Акциите на “Синергон холдинг” АД се търгуват на сегмент "А" на официалния борсов пазар, а от 01.03.2012 г. след промени в правилника на БФБ на сегмент "Standard".

Към 31 декември 2017 г. “Синергон холдинг" е мажоритарен собственик в 25 предприятия и притежава миноритарни дялове в други дружества. Инвестиционният портфейл на холдинга обхваща седем отрасъла, като приоритет имат търговията, туризмът, химическата промишленост.

Повече инфорамация на http://synergon.bg/